• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Narodowe Stowarzyszenie Aktywności Społecznej
    KRS 0000245901

Celem Stowarzyszenia jest:
- podnoszenie kultury i świadomości społeczeństwa, wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami obywatelskimi harmonizującymi z Konstytucją RP,
- organizowanie obywatelskiej aktywności w zakresie edukacji młodego pokolenia,
- wyzwalanie inicjatywy i organizowanie ofiarności społecznej na rzecz pomocy materialnej mieszkańcom naszego kraju, którzy takiej pomocy potrzebują,
- organizowanie społecznego ruchu na rzecz wspierania działań służących wyrównywaniu szans młodzieży uczącej się,
- prowadzenie działalności pożytku publicznego na podst. zleconych przez samorządy zadań publicznych,
- prowadzenie ogólnej działalności na rzecz pożytku publicznego,
- prowadzenie ogólnej pomocy w zakresie doradztwa prawnego,
- prowadzenie ogólnej pomocy osobom niepełnosprawnym i poszkodowanym w wypadkach drogowych,
- aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

Prowadzone działania
Wydawany jest miesięcznik "SYGNAŁY".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.