• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret
    KRS 0000245903

Misja
Pomoc samotnym matkom, w tym głównie mieszkankom Domu Samotnej Matki Nazaret w Otwocku, poprzez pozyskiwanie sponsorów, działania edukacyjne i wychowawcze wobec dzieci, aktywizację społeczną i zawodową kobiet, profilaktykę antyalkoholową, walkę z przemocą oraz promocję działań na rzecz bezdomnych matek.

Prowadzone działania
Odbiorcy: samotne matki z całego kraju, które trafiają do domu Nazaret oraz samotne matki z powiatu otwockiego.
I. Program szkoleniowy (aktywizacja zawodowa, warsztaty komputerowe, warsztaty psychologiczne dla samotnych matek)
II. Aktywizacja społeczna (włączanie samotnych matek w prace na rzecz lokalnego środowiska)
III. Akcje charytatywne ( zbiórki publiczne, dystrybucja wyrobów wykonanych przez mieszkanki, aukcje charytatywne, z których finansowane są wakacje dla dzieci samotnych matek, zakup podręczników, dofinansowanie edukacji)
IV. Rozbudowa ośrodka dla samotnych matek o hostel

www.pit.domnazaret.com

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.