• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
    KRS 0000245921

Prowadzone działania
1. organizacyjne i materialne wspieranie Zespołu Szkół
2. promocja Zespołu Szkół
3. wypełnianie roli miejsca edukacji, rozwoju kultury oraz integracji młodzieży lokalnej i międzynarodowej
4. promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży
5. integracja nauczycieli w kraju i zagranicą
6. współpraca z innymi placówkami

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.