• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii "Adiutare"
    KRS 0000245927

Prowadzone działania
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” już od kilku lat realizuje interesujące projekty, dzięki którym osiągamy nasze cele statutowe. Są to działania koncentrujące się wokół najważniejszych problemów, z jakimi zmagają się osoby chorujące psychicznie. Wyróżnić tu należy z pewnością: niekorzystną sytuację tej grupy osób na rynku pracy, brak dostatecznej wiedzy na temat choroby psychicznej w społeczeństwie i wynikające z tego niewłaściwe postawy społeczne. Aby ograniczyć te i inne trudności podejmujemy następujące zadania:
- Prowadzimy aktywizację zawodową osób chorych psychicznie, organizujemy kursy, szkolenia spotkania z psychologiem.
- Edukujemy różne grupy społeczne, m.in.: nauczycieli, młodzież szkolną.
- Tworzymy materiały edukacyjne, broszury, ulotki, foldery.
- Organizujemy konferencje, kampanie społeczne, wystawy, kiermasze, warsztaty artystyczne.
- Odwiedzamy ciekawe miejsca, czyli propagujemy znajomość kultury, ale i rozwijamy nowe umiejętności społeczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.