• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek
    KRS 0000246090

Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek, skupia i działa na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi.
Organizujemy: spotkania z lekarzami specjalistami dla członkiń oraz tomaszowskiej społeczności, spotkania integracyjne i okolicznościowe, wyjazdy turystyczne. Prowadzimy dyżury wolontariuszek dla kobiet potrzebujących pomocy, włączamy się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi, uczestniczymy w spotkaniach z młodzieżą szkolną w celu nauki samobadania piersi. Nasze członkinie korzystają z ćwiczeń usprawniających na sali gimnastycznej oraz z ćwiczeń na basenie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.