• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "AMI"
    KRS 0000246136

Misja: "Pomagamy odzyskać nadzieję tam, gdzie jej nie ma."
Celem Fundacji jest:
- praca terapeutyczna z udziałem zwierząt w placówkach, mieszkaniach prywatnych, gdzie możliwe i wskazane jest prowadzenie terapii z udziałem zwierząt;
- propagowanie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt;
- wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt;
- ochrona zdrowia poprzez prowadzenie różnego rodzaju terapii,
- popieranie wprowadzenia zwierząt w celach terapeutycznych do placówek służby zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, ośrodków odwykowych, hospicjów i wszelkich innych placówek, gdzie wskazane byłoby prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt;
- naukowe zbadanie przydatności terapii kontaktowej z udziałem zwierząt.

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi Akademię Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów AMI w nowym lokalu, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Odbywają się następujące zajęcia i terapie:
- kynoterapia,
- terapia integracji odruchów wg metody dr S. Masgutowej,
- neuro-sensomotoryczna terapia taktylna wg metody dr S. Masgutowej,
- integracja sfery ruchowej i emocjonalnej wg metody dr S. Masgutowej,
- leczenie kynofobii,
- zajęcia w sali doświadczania świata,
- integracja sensoryczna,
- terapia logopedyczna, neurologopedyczna, psychologiczna,
- ćwiczenia w kombinezonach kosmicznych typu DUNAG 02.

Nasze placówki:
Zajęcia terapeutyczne z udziałem psów prowadzone są w następujących placówkach:
- Publiczne Przedszkole nr 6 z oddziałami integracyjnymi w Zduńskiej Woli,
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Sieradzu,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli,
- Dzieci ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli
- Dzieci ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "DARY LOSU" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sieradzu,
- Ośrodek Adaptacyjny w Sieradzu,
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zduńskiej Woli,
- Publiczne Przedszkole Nr 2 w Sieradzu,
- Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Sieradzu,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 w Sieradzu,
- Szpital Psychiatryczny w Warcie, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
- Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Skierniewicach,
- "Tacy Sami" - Stowarzyszenie Integracyjne Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Wieluniu,
- Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu,
- Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne "SZANSA" w Piotrkowie Trybunalskim.

Dodatkowo w ramach imprez okolicznościowych i akcji edukacyjnych odwiedziliśmy wiele szkół, przedszkoli i różnego rodzaju ośrodków terapeutycznych z terenu województwa łódzkiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.