• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "SZANSA" w Żabiej Woli
    KRS 0000246618

Chcemy służyć pomocą najmłodszym – młodzieży oraz dzieciom w każdym wieku poprzez:

  • pobudzanie aktywności mieszkańców, próby zorganizowania czasu wolnego, upowszechnianie zdrowego stylu życia, zainteresowanie naszym regionem oraz
  • organizowanie pomocy, wspomaganie nauki w rodzinach dysfunkcyjnych, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec grup społecznych potrzebujących pomocy.

W ramach naszej działalności przygotowujemy przedświąteczne paczki żywnościowe dla osób najuboższych (szczególnie rodzin wielodzietnych) oraz wspieramy młodzież odnoszącą wysokie osiągnięcia sportowe (finansujemy koszty dojazdu i wyżywienia zawodników podczas meczy wyjazdowych) w szkolnej drużynie unihokeja „ULKS Józefina”, oraz wspieramy finansowo działania młodzieżowego, ludowego zespołu „Radlanie”.


W poprzednich latach zorganizowaliśmy dla społeczności lokalnej imprezy integracyjne nawiązujące do tradycji sobótkowej (puszczanie wianków na wodę oraz śpiewanie pieśni biesiadnych przy ognisku).
W 2011 roku zrealizowaliśmy projekt, którego efektem jest odrestaurowanie grobów wielkiego malarza Józefa Chełmońskiego i jego przyjaciela ks. Pełki (obaj pochowani są na Cmentarzu w Żelechowie w Gm. Żabia Wola). Do tego projektu 80 % wydatków pozyskaliśmy ze środków unijnych lecz 20% wkładu własnego mieliśmy wyłącznie dzięki wpływom z 1%.
Kolejnym naszym zadaniem jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego a pozyskane z 1% pieniądze planujemy wydać na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych oraz organizację półkolonii letnich dla dzieci w tej placówce.
Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i wsparcie.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.