• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie
    KRS 0000246812

Celem powstania Stowarzyszenia było stworzenie organizacji, która niezależnie od innych instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych będzie udzielała pomocy technicznej i merytorycznej jednostkom samorządowym regionu Warmii i Mazur, a także podmiotom gospodarczym.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia działania te realizowane są m.in. poprzez:
- doskonalenie zawodowe pracowników - organizowanie kursów, szkoleń i konferencji,
- pomoc doradczą samorządom,
- kształcenie i rozwijanie umiejętności kadr jednostek finansowych sfery samorządowej,
- pomoc i doradztwo w zakresie narzędzi zarządzania finansami,
- prowadzenie kontroli finansowych dla samorządów gmin, miast i powiatów w celu poprawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu,
- prowadzenie edukacji z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania,
- doradztwo zawodowe dla uczestników szkoleń, kursów i seminariów.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.