• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Mosinie
    KRS 0000247520

Misja
Wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.
Aktywizacja społeczności lokalnej.

Prowadzone działania
1.Współpraca z Bankiem Żywności.
2.Organizowanie kolonii,półkolinii letnich dla dzieci.
3.Pomoc rzeczowa,charytatywna.
4.Udzielanie porad,informowanie o należnych prawach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.