• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Międzynarodowy Zakon Rycerski Świętego Jerzego w Polsce
    KRS 0000247525

Międzynarodowy Rycerski Zakon Świętego Jerzego (The International Knightly Order of St George) jest religijnym braterstwem Kawalerów i Dam, którzy prowadzą życie pod hasłami pokory, lojalności i służby dla wspólnego dobra. Braterskie Stowarzyszenie Świętego Jerzego powstało jako jeden z pierwszych królewskich i wojskowych zakonów rycerstwa, zakon, który w ostatnim czasie dzięki swojemu zaangażowanemu kierownictwu znacznie rozwinął się na arenie międzynarodowej.

Zakon założony został ponad 675 lat temu, 23 kwietnia 1326 roku w Wyszegradzie na Węgrzech przez króla Karola Roberta, prawnuka Karola Anjou, w obecności jego biskupów i dworzan. Jest to najstarszy z tych zakonów rycerskich, które powstawały jako instytucje ”królewskie”, niezależne od kościoła. Chociaż był to początkowo zakon wojskowy i dobroczynny, służba wojskowa nie jest już wymogiem jego członkostwa, choć wiele z ceremoniału i wystroju uroczystości Zakonu przywołuje atmosferę militarną.

Jest to zakon świecki poświęcony imieniu Trójcy Świętej pod szczególnym patronatem Świętego Jerzego (patron rycerstwa). Oryginalne dokumenty założycielskie przechowywane są w Węgierskich Archiwach Narodowych w Budapeszcie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.