• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Sztuki Marebito
    KRS 0000247610

Naszym celem jest umożliwianie i propagowanie różnych form edukacji kulturalnej, oraz działalności artystycznej.

Fundacja organizuje warsztaty, z wybitnymi artystami, polskimi, europejskimi oraz światowymi (zwłaszcza japońskimi), konferencje naukowe, festiwale. Pomaga nieformalnym grupom artystów, znaleźć przestrzeń i środki finansowe do realizacji projektów. Przy Fundacji działa Teatr Marebito, prowadzony przez członków Fundacji. Służy on jako przestrzeń realizacji doświadczeń związanych z różnymi formami artystycznymi. Interesuje nas przede wszystkim kultura japońskiego średniowiecza i wywodząca się z tych czasów sztuka aktorska teatru no, oraz różne nurty fizycznego teatru poszukującego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.