• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Psychicznie Chorych "Barka"
    KRS 0000247614

Pomoc w zapewnieniu godziwych warunków życia dla osób niepełnosprawnych i psychicznie chorych poprzez pozyskiwanie wszelkich środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, organizacja imprez kuturalno-oświatowych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.