• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem"
    KRS 0000247769

Misja:
1. Integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w środowisku.
2. Integrowanie rodzin dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w środowisku.
3. Zapobieganie nawarstwianiu się wtórnych niepełnosprawności, które mogą hamować rozwój dziecka.
4. Szerzenie wiedzy w społeczeństwie na temat niepełnosprawności.
5. Rozwijanie w świadomości społeczeństwa potrzeby integracji z niepełnosprawnymi.
6. Współpraca z instytucjami i osobami zajmującymi się wspieraniem rozwoju dzieci w wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym.
7. Przeciwdziałanie izolacji w środowisku społecznym, zarówno rodziny, jaki i dziecka.

Prowadzone działania:
1. Organizowanie co roku akcji "Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych".
2. Przeprowadzanie bezpłanych diagnoz psychologicznych oraz integracji sensorycznej.
3. Współudział w organizacji Jubileuszu Dwudziestolecia Przedszkola oraz wigilii przedszkolnej.
4. Zorganizowanie kiermaszu ozdób świątecznych na Wielkanoc.
5. Przygotowanie dla podopiecznych przedszkola przedstawienia "Czerwony Kapturek", w którym wzięli udział rodzice.
6. Pomoc w zorganizowaniu festynu z okazji Dnia Dziecka, który odbył się na terenie przedszkola.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.