• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
    KRS 0000247812

Misja
Katolicka Akcja Diecezji Bielsko- Żywieckiej jest organizacją religijną. W każdym podejmowanym działaniu przyswieca jej cel apostolski, a więc (m.inn.)
- wnoszenie twórczego wkładu w rozwiazywanie występujących w Polsce problemów społecznych
- działania na rzecz zdrowia moralnego narodu
- budowania więzi międzyludzkich

Prowadzone działania
Aktualnie prowadzonym przez organizację programem, jest działalność edukacyjna. Prowadzimy ognisko muzyczne w Bielsku- Białej. Naszym zadfaniem jest gromadzenie środków finansowych na ten cel.
W ognisku muzycznym odbywa się nauka gry na fortepianie, gitarze, flecie, skrzypcach i perkusji. Ponadto mają miejsce zajęcia z teorii muzyki, wypożyczne są instrumenty, nuty.Ognisko obejmuje swoją opieką 65 słuchaczy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.