• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Klub Ekologiczny "Przyjaciele Ziemi"
    KRS 0000247819

Koło wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka.

Cele działania Koła są następujące:
1) uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa,
2) ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego,
3) ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
4) kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji,
5) powszechna edukacja ekologiczna.

Prowadzone działania:
1) Realizacja programu "Edukacja ekologiczna dla mieszkańców Stalowej Woli i okolic"- organizowanie spotkań edukacyjnych jeden raz w miesiącu. Zapraszanie jako wykładowców:nauczycieli, leśników, psychologów, energetyków, urzędników i innych.
2) Zorganizowanie konkursów:"Najładniejszy i najbardziej funkcjonalny karmnik dla ptaków"- szkoły podstawowe.
3) Organizowanie co roku konkursu fotograficznego -"Cztery pory roku w obiektywie" - szkoły średnie. W 2008r.- podtemat "kwiaty"- Finał konkursu na przełomie października i listopada.
3) Wydanie ekomalowanki dla dzieci z przedszkoli, kalendarza ekologicznego, plakatów dotyczących segregacji odpadów.
4) Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych, np.: ścieżką edukacyjną w Nadleśnictwie Rozwadów, do Charzewic, Grębowa czy na Kobylą Górę.
5) Powtórzenie Akcji "Ratujmy Kasztanowce" na terenie Powiatu Stalowowolskiego
6) Zainteresowanie władz miasta instalacją stacji "Psi pakiet", a także zadbanie o Park Pilata jedynego miejsca rekreacji dla mieszkańców Stalowej Woli.
7) Włączenie się do obchodów "Światowego Dnia Ziemi", wsparcie Akcji "Sprzątanie Świata", dokarmianie ptaków zimą.
8) Zorganizowanie 4.10.2007r. uroczystości dla członków Klubu z okazji Dnia Św. Franciszka z Asyżu patrona ekologów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.