• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku
    KRS 0000248193

Misja
- Dbałość o rozwój i ochronę praw wychowanków przedszkola,
- Finansowanie przedszkola poprzez zakup zabawek, sprzętu, mebli itp.,
- finansowanie wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola, w tym remontów,
- Udzielanie pomocy finansowej w zakupie materiałów piśmiennych i pomocy dydaktycznych dla wychowanków przedszkola.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie funkcjonuje od niedawna. Wszystkie działania stowarzyszenia są skierowane na rzecz wychowanków Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku.
Naszym celem jest dbałość o rozwój i ochronę praw wychowanków przedszkola, finansowanie bazy placówki oraz wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola, w tym i remontów. Zakupujemy również pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci. Organizujemy imprezy kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i programy edukacyjne jak np. "Program Innowacji Pedagogicznej Optymistyczne Przedszkole".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.