• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Łańcucie
    KRS 0000248342

Misja:
Wspieranie wszelkich działań na rzecz podniesienia poziomu lecznictwa. Organizowanie akcji dla uzyskania dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu medycznego. Współpraca z innymi stowarzyszeniami.

Prowadzone działania:
Promowanie działalności Szpitala. Pozyskiwanie środków finansowych na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Zbieranie funduszy na realizację celów statutowych - rozprowadzanie cegiełek. Pozyskiwanie nowych członków wspierających Stowarzyszenie dobrowolną składką członkowską. Uczestniczenie w realizacji programu zakupu nowoczesnej aparatury prowadzonego przez Dyrekcję Szpitala.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.