• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla Ławica
    KRS 0000248507

Prowadzone działania
- Organizowanie rodzinnych imprez mających na celu poznanie walorów przyrodniczych (np. lasów) w najbliższym rejonie zamieszkania.
- Organizowanie kolejnych rodzinnych krajoznawczych rajdów samochodowych "Poznajemy Wielkopolskę"
- Współorganizowanie integracyjnych imprez osiedlowych (festyny)
- Wyszukiwanie sponsorów remontów i inwestycji szkoły znajdującej się na terenie osiedla
- Pomoc doradcza i techniczna dla Stowarzyszenia Zwykłych podejmujących się realizacji inwestycji celu publicznego (infrastruktura sieciowa, drogi i ulice)

Poprawa warunków życia mieszkańców osiedla w świetle narastającego konfliktu z uciążliwymi sąsiadami osiedla (Port Lotniczy Poznań-Ławica, motocyklowo-samochodowy Tor Pozań)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.