• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Vocatio Dei"
    KRS 0000248689

Misja:
Wzajemna pomoc w dążeniu do poznania, umiłowania i spełnienia osobistego powołania oraz szerokopojęta pomoc dla rodzin.

Prowadzone działania:
Prowadzimy Katolicką Poradnię Rodzinną dla potrzeb całej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, prowadzimy akcję "Nie biorę narkotyków" wśród młodzieży na terenie Diecezji, organizujemy rekolekcje dla rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.