• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej - CEL
    KRS 0000248720

Misja:
1. Wspieranie wszechstronnego zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.
2. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
4. Organizowanie i wspieranie szkolnych i pozaszkolnych działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie Zespołu Szkół znajdującego się we wsi Wegój, a w nim: przedszkola dla dzieci 3-5 lat, szkoły podstawowej- klasy I-VI, gimnazjum - klasy I-III.
2. Patronat nad zespołem regionalnym " Węgojska Strużka".
3. Organizowanie kursów językowych dla młodzieży, osób dorosłych, w tym osób bezrobotnych.
4. Organizowanie zbiórek żywności oraz odzieży przeznaczonej dla osób potrzebujących.
5. Działania proekologiczne.
6. Organizowanie imprez kulturalnych w środowisku wiejskim.
7. Promocja regionu Warmii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.