• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Toto Animo
    KRS 0000248799

Fundacja została powołana w celu pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dzieciom, osobom niepełnosprawnym oraz cierpiącym z powodu biedy i konfliktów; a także propagowania bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
Naszym szczególnym celem jest pomoc rodzinom dzieci z autyzmem z powiatu pruszkowskiego i powiatu grodziskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.