• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju
    KRS 0000248870

Stowarzyszenie na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju prowadzi działania na rzecz pomocy wychowankom Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju oraz Chojnie, poprawy warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji. Świadczymy również pomoc byłym wychowankom Domu Dziecka, a także ich rodzinom. Działamy na rzecz rozwijania talentów i zainteresowań naszych podopiecznych, organizujemy różnego rodzaju formy spędzania czasu wolnego. Pomagamy niepełnosprawnym obecnym i byłym wychowankom w zdobywaniu świadczeń i przyrządów do prawidłowego funkcjonowania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.