• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Misja Służby Rodzinie
    KRS 0000249033

Misja
Celem Fundacji jest pomoc rodzinom w ich problemach życia rodzinnego.
Szczególne miejsce w programie Fundacji zajmuje kontynuacja oraz rozwijanie dorobku pracy małżeństwa Waltera i Ingrid Trobisch - autorów książek i załozycieli Family Life Mission.
Dziedzinami zainteresowania Fundacji w szczególności są:
a) przygotowanie do życia w rodzinie
b) budowanie jedności małżeńskiej
c) komunikacja małżeńska i rozwiązywanie konfliktów
d) płciowość i płodność w małżeństwie
e) wychowanie dzieci.

Prowadzone działania
Najważniejsze aktualnie prowadzone działania i programy:
1 - Klub Twórczych Matek (o wychowaniu i odnalezieniu swojego powołania - adresowany do mam małych dzieci, zwykle mamy te przebywają na urlopach wychowawczych).
2 - Co To Znaczy Być Prawdziwym Mężczyzną? (o szczególnych zadaniach, jakie w obecnym społeczenstwie stają przed mężczynami - adresowany po prostu do mężczyzn).
3 - Wzajemne Budowanie Rodzin (kształtowanie przez wspólne przebywanie - szczególna forma to wakacyjny obóz w przyczepach na campingu).
4 - Budowanie Ojcostwa (opracowywanie materiałów i szkolenia, m.in. także Weekendy Dla Tatusiów i Synków).
5 - Pojednanie Pokoleń (o przywracaniu zaburzonej więzi pomiędzy pokoleniem nastolatków a rodziców).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.