• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Małopolskie Hospicjum dla Dzieci
    KRS 0000249071

Misja
1. Nieodpłatne świadczenie opieki, wspieranie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych cierpiących na schorzenie ograniczające życie, w szczególności poprzez świadczenie opieki paliatywnej oraz pomoc ich rodzinom.
2. Nieodpłatne zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, o których mowa wyżej oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3. Nieodpłatne wspieranie w żałobie rodzin dzieci i młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli również z innych przyczyn, niż schorzenie ograniczające życie.
4. Nieodpłatne wprowadzanie i rozwijanie modelu świadczeń opiekuńczo-leczniczych i domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.
5. Nieodpłatne świadczenie pomocy materialnej w stosunku do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, ciężko poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Prowadzone działania
- Sprawowanie i organizowanie profesjonalnej i nieodpłatnej opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, oraz ich rodzinami w domach.
- Rozwijanie idei opieki paliatywnej nad dziećmi oraz wolontariatu hospicyjnego wśród młodzieży, studentów, oraz wszystkich innych grup społecznych.
- Pozyskiwanie środków potrzebnych dla małych pacjentów i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.