• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
    KRS 0000249075

PFED powstała w 2006r. z inicjatywy osób aktywnie zajmujących się pacjentami chorymi na cukrzycę i ich rodzinami. Założyciele PFED to pielęgniarki i dietetycy pracujący na co dzień w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Międzylesiu oraz w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii SPCSKAM w Warszawie. PFED liczy obecnie ponad 500 członków. Są to pielęgniarki, pedagodzy, dietetycy, psychologowie, lekarze pracujący w oddziałach i poradniach diabetologicznych n aterenie całej Polski oraz członkowie zespołów medycznych pracujący z pacjentem chorym na cukrzycę w innych specjalnościach niż diabetologia.

PFED - cele długoterminowe:
1. Poprawa stanu zdrowia populacji wieku rozwojowego.
2. Poprawa stanu zdrowia młodych dorosłych.
3. Poprawa stanu zdrowia dorosłych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.