• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Wspólna Ścieżka"
    KRS 0000249174

Misja
Działania na rzecz rozwoju dzieci niepełnosprawnych:
-integracja
-rehabilitacja ruchowa
-rehabilitacja logopedyczna
-opieka nad rodzinami dzieci niepełnosprawnych
-turnusy rehabilitacyjne.

Prowadzone działania
Program rehabilitacji ruchowej i rehabilitacji logopedycznej dla dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla grupy 18 dzieci.
Współpraca z Caritas Polska - pomoc w dystrybucji żywności dla rodzin potrzebujących.
Cykliczne organizowanie imprez integracyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.