• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Szansa dla Gimnazjum"
    KRS 0000249210

Misja
Główne cele naszego Stowarzyszenia to:
- pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej,
- utworzenie funduszu stypendialnego dla biednych uczniów,
- dofinansowywanie posiłków oraz wypoczynku dla najbardziej potrzebujących,
- dofinansowywanie wyjazdów na zajęcia pozaszkolne (wycieczki, wyjazdy do kina, itp.),
- stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań pozaszkolnych uczniów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.