• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ispina
    KRS 0000249501

Prowadzone działania
Prowadzimy działalność edukacyjną i oświatową na rzecz: podtrzymywania tradycji narodowej, ratowania zabytków, świadomego obcowania ze sztuką,rozbudzania ciekawości świata,a także patriotyzmu lokalnego.
Działamy także w zakresie integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej na płaszczyznach: kultury, sztuki i tradycji pomiędzy społecznościami miast partnerskich ze Słowacji i Niemiec.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.