• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Marysinie
    KRS 0000249541

Ośrodek realizuje cele przez:
1. Pomoc socjalną, psychologiczną, prawną, pielęgniarską i duszpasterską w obszarze problemów rodzinnych.
2. Prowadzenie akcji propagandowych.
3. Prowadzenie hostelu dla osób, dla których pobyt w rodzinnym środowisku jest niemożliwy lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.
4. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Pomoc rzeczową i żywnościową dla osób najuboższych.
6. Zapewnienie kompleksowej pomocy psychospołecznej polegającej na:
a) prowadzeniu interwencji kryzysowych w siedzibie Ośrodka,
b) prowadzeniu interwencji kryzysowych telefonicznych,
c) prowadzeniu interwencji kryzysowych w domu osoby potrzebującej
d) prowadzeniu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
e) prowadzeniu poradnictwa socjalnego i prawnego,
f) prowadzeniu działalności edukacyjnej i informacyjnej,
g) animowaniu i prowadzeniu grup wsparcia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.