• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Sancta Familia" we Wrocławiu
    KRS 0000249623

Misja:
Działalność na rzecz oświaty, kultury, sztuki, dobroczynności i pomocy społecznej, zdrowia, ochrony zabytków, praw obywatelskich.

Fundacja na co dzień realizuje cztery duże projekty, a od ich odbiorców nie są pobierane opłaty:

1. Kuchnia Charytatywna - czynna sześć dni w tygodniu jadłodajnia dla osób najuboższych, bezdomnych, bezrobotnych. Codziennie wydawane jest ok.200 ciepłych posiłków, dzienna racja pieczywa, ew. inne produkty, którymi w danym momencie dysponujemy. Nie obowiązują karnety, skierowania z MOPS. Osoby potrzebujące znajdą wsparcie i otrzymają posiłek.

2. Ośrodek Aktywizacji Osób Starszych - projekt skierowany do osób starszych. Skupia ponad 70 osób, regularnie spotykających się na wspólnych spotkaniach, razem i w mniejszych grupach zw.sekcjami (brydżowa, rękodzielnicza, sportowa). W ramach działalności Ośrodka organizowane są wycieczki po Dolnym Śląsku, grzybobrania, ogniska. Nasi seniorzy odwiedzają teatr, filharmonię, kino i muzea. Spotykają się na ciekawych wykładach i prelekcjach. Nie ma żadnych granic wiekowych ( zapraszamy również osoby mocno zaawansowane wiekowo) - liczy się tylko chęć spotkania!

3. Poradnia Rodzinna - w której bezpłatnych porad udzielają psycholodzy, pedagog, terapeuta uzależnień, doradca życia rodzinnego. Nasi specjaliści pracują zarówno z rodzinami (w kryzysie, z trudną młodzieżą, itp), ale i prowadzą indywidualne spotkania i terapie psychologiczne osób dorosłych w pełnym zakresie.

4. Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego - w ramach którego udzielane są bezpłatne porady prawne.

W swych działaniach Fundacja współpracuje m.in. z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wrocławskim Bankiem Żywności oraz prywatnym darczyńcami i innymi organizacjami pozarządowymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.