• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Miłości przy Centrum im. Jana Pawła II w Chodzieży
    KRS 0000249628

Misja statutowa:
1. Rozbudowa Centrum im. Jana Pawła II w Chodzieży - w szczególności budowa Rotundy Papieskiej.
2. Rekonstrukcja przedwojennych, chodzieskich pomników religijnych.
3. Wspieranie budowy nowego kościoła dla Kotliny Karczewnika.
4. Propagowanie nauki Papieża Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.
5. Przygotowanie dokumentacji dla przyszłej eksploatacji wód geotermalnych zalegających pod Chodzieżą.

Prowadzone działania:
1. Rozbudowa Centrum im. Jana Pawła II na osiedlu "Podgórne" w Chodzieży.
2. Działalność religijno-kulturalna dla dorosłych i wychowawcza dla dzieci, na naszym Centrum.
3. "Nowa Ewangelizacja" w formie felietonistyki religijnej.

Fundacja dla swojej działalności zbiera ofiary w naturze to jest materiały zbędne i rozbiórkowe, robociznę wolontariacką, pracę środków transportu i maszyn roboczych oraz środki pieniężne. Przedmioty nie mające bezpośredniego zastosowania Fundacja sprzedaje w internecie na Allegro.
Działania Fundacji przeznaczone są dla integracji społeczności lokalnej i edukacji religijno-kulturalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.