• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze"
    KRS 0000249635

Misja
Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca Roztocze zostało założone w 1997 roku w celu popularyzowania, propagowania oraz rozwoju Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze", który od 25 lat jest wizytówką regionu tomaszowskiego.
Podstawowe cele Stowarzyszenia to:
1. Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu tradycji, zwyczajów i obyczajów,
2. Otaczanie opieką uzdolnionej artystycznie młodzieży,
3. Upowszechnianie tradycji kultury tanecznej i muzycznej.


Prowadzone działania
Stowarzyszenie realizuje swe cele głównie przez udzielanie pomocy twórcom,wychowawcom i animatorom, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą edukację dzieci i młodzieży. Inicjuje i wspiera działania promujące młode talenty.
Ważnym punktem działalności jest organizowanie warsztatów, obozów, szkoleń, konkursów, wystaw, przeglądów w celu doskonalenia różnych form aktywności artystycznej.
Stowarzyszenie jest pomysłodawcą i głównym organizatorem odbywającego się cyklicznie "Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Roztocze".
Istotnym elementem pracy Stowarzyszenia jest stałe nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z innymi organizacjami w dziedzinie upowszechniania kultury regionalnej i narodowej.
Działalność Stowarzyszenia finansowana jest z wpłat członków i sympatyków oraz dotacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.