• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gdańskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hematologii i Transplantacji Szpiku
    KRS 0000249666

Misja
Celem Stowarzyszenia jest pomoc chorym ze schorzeniami hematologicznymi szczególnie z białaczkami i chłoniakami leczonymi w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Gdańsku.

Przy obecnych nakładach na służbę zdrowia trudno w najbliższym czasie oczekiwać poprawy tego stanu. Dlatego też głównym celem Stowarzyszenia jest poprawa infrastruktury Kliniki Hematologii, wzbogacenie jej w sprzęt specjalistyczny tak, aby nadal mogła sprostać wymaganiom, jakie stawia współczesna hematologia. Staramy się i chcemy w ten sposób stworzyć chorym bardziej godne warunki leczenia i pobytu w Klinice Hematologii.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa na rzecz Kliniki Hematologii Akademii Medycznej w Gdańsku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.