• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Wspierania Rodzin
    KRS 0000249713

Naszym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin szczególnego ryzyka.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży uczącej się.
Promocja i ochrona zdrowia.
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna dla dzieci i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.