• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10"
    KRS 0000249762

Naszym celem jest:
- Integracja rodzin,
- Zapewnienie rehabilitacji,
- Zapewnienie warunków do samodzielnego niezależnego życia,
- Upowszechnianie wiedzy na temat chorób osób dorosłych z zespołem Downa,
- Upowszechnianie wiedzy na temat chorób dzieci i młodzieży,
- Reprezentowanie i obrona interesów rodziców oraz ich dzieci z zespołem Downa pomiędzy władzami państwowymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi,
- współpraca z oddziałem położniczym w zakresie wspierania matek nowonarodzonych dzieci z Zespołem Downa oraz z innymi niepełnosprawnościami.

Działalność stowarzyszenia ma szerokie spektrum, realizujemy zajęcia dla naszych podopiecznych, tj. dla dzieci w wieku od 0 do 13 lat oferujemy: zajęcia pływackie, logopedię, integrację sensoryczną, dogoterapię sezonowo - hipoterapię. Dla podopiecznych w wieku powyżej 20 roku życia oferujemy: zajęcia gimnastyczne, zajęcia pływackie, warsztaty muzyczno-taneczne.
Od września 2013 roku w ramach działalności odpłatnej prowadzimy Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Dziecięce Marzenia' przy ul. Czapli 2 w Olsztynie.
Od 2012 roku prowadzimy bezpłatny punkt konsultacyjny dla dzieci i rodziców w zakresie: logopedii, integracji sensorycznej, psychologii oraz fizjoterapii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.