• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego
    KRS 0000249956

Związek Strzelecki Strzelec OSW w Bełchatowie zrzesza w swoich szeregach około 50 członków i 30 członków wspierających, choć rozbieżność wiekowa jest duża nie ma to większego znaczenia. Jak mówi Marcin Plisiecki, Dowódca Jednostki strzeleckiej 1001. - „…najważniejsze jest wychowanie w duchu patriotycznym, kształtowanie osobowości młodych ludzi poprzez dyscyplinę prowojskową, organizacja wolnego czasu tak by młodzież mogła się spełniać …”

Zadanie to są w pełni realizowanie przez Strzelców, o czym świadczyć mogą liczne imprezy okolicznościowe organizowane przez nich od lat na terenie miasta, obozy unitarne i rozpoznawcze dla młodzieży, kursy i szkolenia. Wśród członków Jednostki Strzeleckiej 1001możemy wymieniać wychowawców którzy oprócz służby w elitarnych jednostkach wojskowych: komandosów, wojski powietrzno-desantowych, kawalerii powietrznej, żandarmerii wojskowej oraz marynarki wojennej, realizują się jako pracownicy policji, straży miejskiej, straży granicznej, a także jako pracownicy administracji odpowiedzialni z problematykę obronną. To właśnie oni podjęli trudne zadanie odbudowy organizacji strzeleckiej. W dużej mierze zadanie to udało się zrealizować, dzięki przełomowi politycznemu, jaki nastąpił w naszym kraju oraz przychylności społeczności lokalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.