• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Szczepanowski Grzbiet"
    KRS 0000250279

Celem głównym (misją) stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Szczepanów, ochrony środowiska naturalnego, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganie działań na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

Prowadzone działania
Działania lokalne na rzecz społeczności wsi Szczepanów.
Po zrealizowaniu opisanych wyżej projektów - Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji projektów stanowiących kontynuację już podjętych działań w zakresie tematyki zielarskiej w rozwijaniu talentów artystycznych oraz drobnego rzemiosła w środowisku Szczepanowskim.
Podejmowane są również działania w kierunku stworzenia szlaków krajoznawczych i historycznych na pograniczu Polski i Czech czemu sprzyja położenie wsi Szczepanów przy samej granicy na zboczu wzniesienia Szczepanowski Grzbiet.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.