• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wojskowe Stowarzyszenie Tenisowe Garnizonu Warszawa "Return"
    KRS 0000250398

Misja
Działalnością stowarzyszenia "Return" jest społecznie użyteczna działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu celem stowarzyszenia jest kształtowanie czynnych postaw wobec kultury fizycznej i sporu w środowisku wojskowym i cywilnym, organizowanie działalności sportowej, wspieranie jednostek i instytucji wojskowych garnizonu warszawa w osiąganiu możliwie wysokiego poziomu sportowego oraz propagowanie tenisa wśród kadry zawodowej sił zbrojnych rp w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179 poz. 1750 z późn. Zm.), pracowników wojska i ich rodzin.

Naszym celem jest:
1. promowanie czynnych postaw wobec kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym i cywilnym
2. organizowanie działalności sportowej, wspieranie jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Warszawa w osiągnięciu wysokiego poziomu sportowego
3. popularyzowanie tenisa wśród kadry zawodowej, pracowników wojska, byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin, a także osób niezwiązanych ze środowiskiem wojskowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.