• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi
    KRS 0000250440

Misja
"Pewnego razu przyszedł do Bertolda Brechta młody człowiek i powiedział:
- Mam w głowie mnóstwo pomysłów i mogę napisać dobrą powieść, nie wiem tylko, jak zacząć.
Brecht się uśmiechnął i doradził:
- Bardzo prosto. Niech Pan zacznie od górnego lewego rogu kartki."

Dobra strategia to właśnie zapisanie pierwszego słowa w górnym lewym rogu kartki. A treścią powieści będą spełnione nadzieje mieszkańców Dorzecza Słupi, którzy wierzą, że wspólnym wysiłkiem zostaną one zrealizowane.

Prowadzone działania
Partnerstwo prowadzi obecnie prace nad rozbudową sieci ścieżek rowerowych, przystani wodnych na Słupi i innych elementów infrastruktury turystycznej, a także zajmuje się projektami związanymi z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, informatyzacją wsi, promocją aktywnych form wypoczynku na wsi, aktywizacją społeczności lokalnych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.