• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundusz Stypendialny XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica
    KRS 0000250644

Misja
Celem Fundacji jest wspomaganie rozwoju talentów uzdolnionych uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Prowadzone działania
Zgodnie ze statutem wypłacamy stypendia uzdolnionym uczniom, mającym bardzo dobre wyniki w nauce i dodatkowe osiągnięcia, a pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.