• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Royal Rangers Polska
    KRS 0000250796

Royal Rangers Polska (RRP) jest ogólnopolską, chrześcijańską organizacją skautową (harcerską). Odwołujemy się do najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego harcerstwa. Celem działalności wychowawczej RRP jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży, w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich. W RRP pracujemy metodą skautową (harcerską), której podstawę stanowią system zastępowy oraz system stopni i sprawności. Nasze ideały wychowawcze RRP określają: Złota Zasada, Przyrzeczenie i Prawo Royal Rangers.

Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: "A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie." (Ewangelia Mateusza 7,12)

Przyrzeczenie Royal Rangers brzmi: "Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę."

Prawo Royal Rangers brzmi:
Royal Rangers jest:
1. Gotowy - psychicznie, fizycznie, duchowo.
2. Czysty - na ciele, w myślach i w mowie.
3. Uczciwy - nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie.
4. Dzielny - odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby.
5. Wierny - Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom.
6. Uprzejmy - miły, grzeczny, troskliwy.
7. Posłuszny - rodzicom, liderom, przełożonym.
8. Duchowy - modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.

Prowadzone działania:
Szczepy w 26 miastach prowadzą systematyczną pracę wychowawczą poprzez zajęcia skautowe (harcerskie) dla dzieci ze wszystkich środowisk. Oprócz szczepów w 6 innych miastach działają samodzielne drużyny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.