• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach"
    KRS 0000250848

Podstawowym celem Fundacji jest: pomoc dzieciom niepełnosprawnym, pochodzącym zwłaszcza z ubogich i patologicznych rodzin, sierotom i półsierotom, którymi opiekuje się Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa - Prowincja Wrocławska, poprzez wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-leczniczych i innych prowadzonych dla tych dzieci przez w/w Prowincję Zgromadzenia (wspieranie bieżącej działalności, remontów, budowy, ... itp.).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.