• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny
    KRS 0000250945

Fundacja działa na terenie sołectwa Kamionna. Jej głównym zadaniem jest przygotowanie obchodów 750 lecia Kamionny przypadających na 2011 r. Działamy na rzecz poprawy estetyki miejscowości, wzbogacania w infrastrukturę komunalną, propagowanie walorów przyrodniczych Doliny Kamionki. Zapobiegamy o środki na renowację "starówki" dawnej miasta Kamionnu. Włączamy się w organizowanie imprez sportowych. Jesteśmy organizatorami "Jarmarku w Dolinie Kamionki", propagujemy dawne zwyczaje. Od 6 grudnia 2007r. mamy status OPP.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.