• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Instytut Otwartego Dialogu
    KRS 0000251022

Prowadzimy działania ukierunkowane na wsparcie młodych ludzi i ich rodzin, dotkniętych różnego rodzaju kryzysami szczególnie w obszarze zdrowia. Przenosimy innowacyjne i skuteczne praktyki środków europejskich do Polski oraz przygotowujemy liderów zmian w służbie zdrowia. Fundacja powstała w 2006 roku. W ciągu ostatnich trzech lat działalności skupiliśmy się na promocji zdrowia psychicznego, na promowaniu kultury sprzyjającej zdrowieniu oraz budowaniu przekonania, że wyzdrowienie nawet w najtrudniejszych sytuacjach, jest możliwe. Chcemy budować przyszłość, gdzie każda osoba z diagnozą choroby psychicznej ma szansę na lepsze życie. Uważamy bowiem, że wyzdrowienie to nie przywilej dla nielicznej grupy, ale proces możliwy dla każdego Aktualnie skupieni jesteśmy na dwóch projektach:"Otwarty Dialog", "Ekspert poprzez doświadczenie". Pierwszy ukierunkowany jest na wykształcenie kadry psychiatrów, psychologów, pielęgniarek do upowszechnienia nowatorskiego leczenia skoncentrowanego na rodzinie i sieci społecznej pacjenta. 86% pacjentów wraca do poprzedniej aktywności, 82% nie doświadcza żadnych utrzymujących się objawów.
Drugi skierowany jest do osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych, które poprzez osobiste zaangażowanie rozwiną kompetencje zawodowe przygotowując się do roli partnerów w pracy zespołów terapeutycznych, zespołów edukacyjnych i innych podmiotów opieki psychiatrycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.