• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
    KRS 0000251034

Misja
LGD Dolina Stobrawy działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, tworzy możliwości do aktywizowania działań społeczności lokalnej w dążeniu do poprawy jakości życia.

Wizja obszaru objętego LSR
Dolina Stobrawy jest obszarem, który wykorzystując posiadany potencjał tworzy ciekawą oryginalną ofertę edukacyjną i turystyczną skierowaną do różnych grup społecznych. Oferta ta jest oparta na historii, tradycji i specyfice poszczególnych miejscowości oraz na unikalnych umiejętnościach i bogatej różnorodności kulturowej mieszkańców. Lokalne produkty o znanej marce stanowią podstawę do realizacji ciekawych i innowacyjnych przedsięwzięć, przyczyniających się do zwiększenia atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania i wypoczynku.

Prowadzone działania
Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" powstała na początku 2006 roku jako stowarzyszenie. Swoim działaniem obejmuje obszar dwóch gmin miejsko-wiejskich (Kluczbork i Wołczyn) oraz jednej gminy wiejskiej (Lasowice Wielkie) w północnej części województwa opolskiego.
Wizja rozwoju naszego regionu to STOBRAWA - RZEKA WIEDZY. Chcielibyśmy, aby nasz region był znany z tego, że nasi mieszkańcy posiadają wiedzę w różnych dziedzinach, a goście, którzy do nas przyjeżdżają mogą tą wiedzę zdobyć. Dlatego powstało powyższe hasło i będziemy dążyć do tego, aby zrealizować naszą wizję. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich do współpracy z nami. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i rozwiązania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.