• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
    KRS 0000251035

Cele statutowe Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego to "Rozwój obszarów wiejskich", w tym:
1. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 -2015 dla Gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.
2. Wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru wymienionych 12 gmin.
3. Promocja obszarów wiejskich położonych w w/w gminach.
4. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w w/w gminach.

Kierunkowe zadania Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego:
1. Kształcenie liderów wiejskich.
2. Rozwój i promocja turystyki na obszarach wiejskich poprzez:

Wytyczanie, znakowanie i konserwacja 582 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, 121 km szlaku kajakowego Kanału Elbląskiego, 36 km Szlaku Pocztyliona i oznakowanie 400 obiektów przyrodniczo-kulturowych obszaru LGD Kanału Elbląskiego.

Opracowywanie i druk 21 publikacji, w tym: przewodników i map turystycznych, informatorów, katalogów, widokówek, 2 stron www: kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, filmu.

Organizacja i udział w imprezach promocyjno-integracyjnych, targach i wystawach, rajdach rowerowych i pieszych, spływach kajakowych, maratonach wrotkarskich, jarmarkach, piknikach i innych wydarzeniach promocyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.