• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie
    KRS 0000251223

Misja:
1. Wspomaganie finansowe i rzeczowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie.
2. Wspieranie działalności statutowej szkoły.
3. Pomoc finansowa i materialna dla uczniów.
4. Organizowanie, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych.
5. Organizowanie, dofinansowanie wypoczynku uczniów.
6. Podtrzymywanie tradycji narodowej i tożsamości kaszubskiej.

Prowadzone działania:
1. Wymalowanie szkoły.
2. Zorganizowanie wycieczki do Halle (Salle).
3. Stypendia dla zdolnych uczniów - pochodzących z niezamożnych rodzin.
4. Ufundowanie strojów kaszubskich.
5. Wyposażenie szkoły w meble (ławki, krzesełka, szafki).
6. Dofinansowanie placu zabaw dla dzieci, remont starego.
7. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne (projektory, komputery...).
8. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
9. Fundowanie nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.