• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
    KRS 0000251578

Naszym celem jest działanie na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, pływających i kąpiących się. Przygotowanie kadr dla ratownictwa wodnego. Popularyzowanie nauki pływania oraz organizowanie obozów szkoleniowo-wychowawczych. Współpraca z organizacjami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa nad wodą oraz oraz ochroną środowiska wodnego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.