• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber
    KRS 0000251624

Misja
Podstawowymi celami działań Fundacji są:
1. niesienie wszechstronnej pomocy ludziom chorym,
2. wspierania bieżącej działalności zdrowotnej,
3. wspieranie rozwoju ochrony zdrowia,
4. wspierania rodzin poszkodowanych,
5. promocja zdrowia na terenie miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego i całego kraju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.