• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr "Nasz"
    KRS 0000251744

Misja
Prowadzenie działalności teatralnej.
Działania prospołeczne-wspieranie innych organizacji pozarządowych.
Działalność edukacyjna,wychowawcza wsród młodego pokolenia.
Działalność wydawnicza.

Prowadzone działania
Prowadzenie Klubu Literackiego w Zakładzie Karnym.
Działalność teatralna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
Organizowanie wystaw fotograficznych, wieczorów poetyckich, promocja książek, regionalnych twórców ludowych.
Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, organizacja kolonii, półkolonii, spektakli teatralnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.